Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) personální agentuře Human Agency, s.r.o., Nádražní 740/56, Smíchov, Praha 5, 150 00, IČO: 24267759, DIČ: CZ24267759 a pracovní agentuře Brigádník s.r.o., Nádražní 740/56, Smíchov, Praha 5, 150 00, IČO: 276 55 075, DIČ: CZ27655075 a to:

  1. V rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon u kontaktního formuláře a jméno, příjmení, společnost, telefon a e-mailová adresa u formuláře pro firmy.
  2. Za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb.
  3. Po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.
  4. Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný
  5. Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu písemnou výzvou.
250
spokojených zákazníků
35 000
registrovaných uchazečů
6 500
obsazených míst ročně
14
let zkušeností