Ochrana osobních údajů

Přihlášením se, nebo pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetových stránek www.brigadaihned.cz  uživatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Human Agency, s.r.o. se sídlem Luční 130, 267 01  Králův Dvůr. Shromažďování, používání a zpracování osobních údajů na internetových stránkách www.brigadaihned.cz  probíhá v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů platnými pro internetové stránky www.brigadaihned.cz.

Osobní údaje

Human Agency, s.r.o.  nebude shromažďovat žádné Vaše osobní údaje (např. jméno, adresu, telefon nebo e-mailovou adresu) prostřednictvím našich internetových stránek, pokud nám je dobrovolně neposkytnete (např. v rámci registrace, průzkumu) nebo k tomu neudělíte souhlas nebo pokud to jinak neumožňují příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů

Účel použití

Pokud nám své osobní údaje poskytnete, běžně je používáme při odpovědi na vaše dotazy, zpracování objednávky nebo k poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám. Na podporu vztahů s našimi zákazníky jsme dále oprávněni:
- osobní údaje ukládat a zpracovávat a poskytnout je společnostem přidruženým ke společnosti Human Agency, s.r.o., aby lépe porozuměly Vašim potřebám a způsobu, jak dále zlepšovat produkty a služby nebo   
- tyto osobní údaje použít (my nebo třetí strana naším jménem), abychom Vás kontaktovali ohledně nabídky na podporu Vašich obchodních potřeb nebo internetového průzkumu s cílem lépe porozumět potřebám zákazníků.

Pokud se rozhodnete své osobní údaje na podporu vztahů se zákazníky (zejména za účelem přímého marketingu nebo průzkumu trhu) nezpřístupnit, budeme Vaše rozhodnutí respektovat. S výjimkou společností přidružených k ke společnosti Human Agency, s.r.o. neposkytneme ani jinak nezpřístupníme Vaše osobní údaje třetím stranám.

Omezení účelu

Osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím internetu Human Agency, s.r.o.  shromažďuje, používá nebo poskytuje pouze za účelem, který je Vám znám, s výjimkou případů, kdy:

- je to vyžadováno zákonem nebo příslušnými státními nebo soudními orgány,
se provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti
- je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na Váš návrh,
- jde o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem,
- je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Human Agency, s.r.o. např. záměrným útokům na informační systémy společnosti.

Údaje o komunikaci nebo využití služby

Pokud k přístupu na naše internetové stránky využíváte telekomunikační prostředky, dochází k vytváření komunikačních dat (např. IP adresa) nebo údajů o využití služby (např. informace o začátku, konci a rozsahu každého přístupu nebo informace o službách elektronických komunikací, které jste použil/a). Tato data se mohou týkat i osobních údajů. Pokud to bude nezbytně nutné, budou Vaše údaje o komunikaci nebo využití služeb shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s příslušným právním rámcem pro ochranu osobních údajů.

Automatické shromažďování jiných než osobních údajů

Když vstupujete na naše internetové stránky, můžeme automaticky (tzn. nikoli prostřednictvím registrace) shromažďovat údaje jiné než osobní povahy (např. ohledně používaného typu internetového vyhledávače a operačním systému, názvu domény stránky, z které přistupujete, počtu návštěv, průměrné době strávené na stránce, zobrazených stránek, apod.).  Tyto údaje jsme oprávněni používat a poskytnout je ostatním přidruženým společnostem za účelem sledování atraktivity internetových stránek a zlepšování jejich výkonu a obsahu.
 
„Cookies“ – informace automaticky ukládané na vašem počítači

Když si prohlížíte některou z našich stránek, může docházet k ukládání údajů na Vašem počítači ve formě „cookies“. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek. Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.
 
Zabezpečení

Společnost Human Agency, s.r.o.  používá na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo před neoprávněným poskytnutím nebo přístupem technická a organizační bezpečnostní opatření.

250
spokojených zákazníků
35 000
registrovaných uchazečů
6 500
obsazených míst ročně
14
let zkušeností
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.