Nábor brigádníků a vedení mezd

Jde o kombinaci služeb recruitment a payroll outsourcing. Vyhledáme brigádníky dle Vašich potřeb, uzavřeme s nimi za Vás smlouvu a průběžně zajišťujeme veškerou personální a mzdovou agendu. To vše na základě smluvního zmocnění. Zaměstnavatelem jste Vy.

NIŽŠÍ CENA

KRÁTKODOBÁ SPOLUPRÁCE

Jelikož jste zaměstnavatelem Vy, brigádníky můžete zaměstnat na DPP. Pokud si nevydělají nad 10 000 Kč měsíčně, ušetříte 34 % na odvodech.

Na DPP lze odpracovat max. 300 h za rok a vydělat 10 000 Kč za měsíc. Tato služba je vhodná spíše pro krátkodobé brigády nebo občasnou výpomoc. V případě dlouhodobější spolupráce lze služby využít též, ale dochází k větší fluktuaci brigádníků. Proto je vhodnější služba Zapůjčení brigádníků. 

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

NÁBOR BRIGÁDNÍKŮ

Brigádníky za Vás nejen vyhledáme, ale i zaměstnáme.

Naše konzultantky prověří každého uchazeče při osobním pohovoru. V případě zájmu lze zajistit i druhé kolo přímo u Vás. Pokud uchazeči splňují všechny požadavky, uzavřeme s nimi za Vás dohodu o provedení práce, předáme informace o brigádě a pošleme na první směnu.

VEDENÍ MEZD

Staráme se o komplexní mzdovou agendu brigádníků.

Mzdy dle potvrzené docházky vypočteme a vyplatíme brigádníkům. Za správnost výpočtu a včasnost výplat odpovídáme. Zajistíme vystavení všech potřebných dokladů pro úřady. Každý měsíc Vám zašleme mzdový přehled, kde najdete informace o jednotlivých složkách mzdy jak celkově, tak dle jednotlivých brigádníků.

ODVOD DANÍ

Daně vypočteme a zaplatíme finančnímu úřadu pod Vaším DIČ.

Potvrzení o zaplacení Vám pošleme e-mailem.  Jednou ročně Vám pošleme podklady k Vyúčtování daní z příjmu FO ze závislé činnosti. Jelikož brigádníci pracují většinou na DPP do 10 000 Kč za měsíc, ostatní odvody jako zdravotní a sociální pojištění a zálohová daň po slevě jsou nulové.

DOKUMENTY

Veškeré pracovněprávní dokumenty u nás archivujeme.

Dokumenty Vám předáme při ukončení spolupráce nebo v dohodnutých intervalech. Jakýkoli dokument lze
na vyžádání ihned poskytnout. Dohody o provedení práce Vám pošleme naskenované ihned po uzavření,
abyste je měli k dispozici na pracovišti.

FAKTURACE

Vynaložené mzdové náklady fakturujeme zpětně dle skutečné výše.

Nemusíte poskytovat žádnou zálohu na mzdy předem. Náklady Vám vyfakturujeme až po zúčtování mezd spolu
s odměnou za služby. S fakturou obdržíte i rozpis fakturovaných směn a přehled mezd, díky kterým si můžete správnost lehce ověřit.

 

 

NAŠE VÝHODY

 

  VÁŠ NÁBOR
CENA

6 500 - 8 000 Kč měsíčně | za 174 hod práce

Cena je hodinová, takže při kratším úvazku se náklady poměrně snižují. Zahrnuje inzerci, nábor, personální a mzdovou agendu, archivaci dokumentů, péči o zaměstnance a pojištění proti námi způsobené škodě.

Min. 9 000 Kč + Váš čas

Měsíční inzerát na jednom z největší portálů stojí 5 900 Kč. Dalšími náklady na pracovníky jsou mzdy personalistů a mzdových účetních. Navíc vás to stojí čas a úsilí.

KVALITA

1 763 ověřených pracovníků

Přednostně posíláme již ověřené a spolehlivé brigádníky. Jsou hodnoceni při každé brigádně a v případě porušení pracovních povinností či neomluvené absenci s nimi ukončujeme spolupráci.

Nejistá

U nových brigádníků nikdy nevíte, jakou budou mít pracovní morálku, jak dlouho vydrží, jak často jsou nemocní atd.  To zjistíte až po nástupu, což stojí čas i peníze.

RYCHLOST

První uchazeči do 4 dnů

Díky naší databázi uchazečů vám první vhodné kandidáty zajistíme již do 4 pracovních dnů.

Min. 7 dnů

Každý personalista ví, že reakce na inzeráty chvíli trvají, účast na pohovorech není stoprocentní a nástup ihned není vždy možný.

ADMINISTRATIVA

Téměř nulová

Veškerou personální a mzdovou agendu máme na starosti my. Vaší jedinou starostí se stane kontrola dobře odvedené práce a potvrzení docházky.

Náročná

Administrativa bývá u brigádníků mnohem náročnější než u stálých zaměstnanců kvůli větší fluktuaci, rychlejším nástupům, výplatě záloh atd.

 

 

CENA SLUŽBY

     Cena služby se skládá z mzdových nákladů na brigádníky a naší odměny.

MZDOVÉ NÁKLADY

ODMĚNA AGENTURY

DALŠÍ NÁKLADY

Sami si určíte, jakou mzdu a benefity jste ochotni nabídnout. U práce na Dohodu o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc jsou pak mzdové náklady rovny hrubé mzdě. V ostatních případech jsou o cca 35 % vyšší.

Účtujeme pouze vedení mzdové a personální agendy, vyhledání brigádníků je zdarma. Odměna bývá v rozmezí 50 - 70 Kč za hodinu práce brigádníka a její výše se liší podle náročnosti pozice, počtu brigádníků atd.

Nesmíte zapomínat na další náklady spojené se zaměstnáním jako vstupní prohlídky nebo pracovní prostředky. Tyto náklady účtujeme po předchozím schválení a na základě originálních dokladů.

Činnost Hrubá mzda
zaměstnanců
Odvod pojistného Odměna agentury Celkové náklady
Příklad - nekvalifikovaná práce na DPP 150 Kč/h 0 Kč/h 60 Kč/h 210 Kč/h

DPH ve výši 21 % se vztahuje pouze na odměnu agentury. V ostatních případech jde o proplacení výdajů.
 

 

Máte o službu zájem? 

 

Voletjte

Bc. Martin Korda

+420 775 957 006

korda@humanagency.cz

250
spokojených zákazníků
35 000
registrovaných uchazečů
6 500
obsazených míst ročně
14
let zkušeností
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.