5.1.2018
Rady brigádníkům, Legislativa

Od ledna 2018 se opět mění pracovní legislativa

Každý rok jsou uvedeny v platnost legislativní změny a jinak tomu není ani letos. Co na nás tedy čeká? Zvedla se minimální mzda, změnily se podmínky evidence na pracovním úřadě, byly vpraveny úpravy do zákona o nemocenské, s odvody u DPČ je to také jinak, zavedla se otcovská a změnilo se daňové zvýhodnění na dítě.

 

Minimální mzda

Od 1. ledna se zvyšuje minimální mzda z 11 000 Kč měsíčně na 12 200 Kč. Tím pádem dochází i k navýšení minimální hodinové mzdy na 73,20 Kč. Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění tedy činí 12 200 Kč, což znamená, že minimální odvod na zdravotní pojištění bude 1 647 Kč (tj. 13,5 % z 12.200,-). Pokud bude příjem nižší než minimální mzda, musí se provést dopočet do minima.

Zaměstnanci, pro které neplatí minimální vyměřovací základ:

 • Postižení, kteří jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P
 • Zaměstnanci, kteří dosáhli věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro jeho přiznání
 • Zaměstnanci, kteří celodenně osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
 • Zaměstnanci, kteří současně vedle zaměstnání vykonávají samostatně výdělečnou činnost a odvádějí jako OSVČ zálohy na pojistné v min. zákonné výši (tj. od ledna 2018 nejméně v částce 2 024 Kč)
 • Zaměstnanci, za které je plátcem stát, pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období (kalendářní měsíc). Vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je skutečný příjem.

 

Podmínky práce na ÚP

Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může vykonávat závislou činnost, pokud příjem za kalendářní měsíc nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tj. od ledna částka 6 100 Kč. Pokud tuto částku přesáhne, bude z evidence vyřazen. Pokud uchazeč podporu pobírá, pracovat nemůže, ani na dohodu o provedení práce.

 

Nemocenská

Další změnou je úprava redukčních hranic pro výpočet náhrady od 15. dne nemoci. Zůstává stejné, že první tři plánované směny se neproplácí.

Redukční hranice

Nově různá výše podle trvání dočasné pracovní neschopnosti

 • od 15. do 30. dne - 60 % redukovaného vyměřovacího základu
 • od 31. do 60. dne - 66 % redukovaného vyměřovacího základu
 • od 61. dne dál - 72 % redukovaného vyměřovacího základu

 

Daň a odvody u DPČ

Od ledna 2018 se nově u DPČ do výše odměny 2 500 Kč, pokud nepodepíše daňové prohlášení, odvádí srážková daň. Pro nízké měsíční přivýdělky na dohodu o pracovní činnosti tedy nevznikne povinnost prodat daňové přiznání. Nad 2 500 Kč se bude odvádět daň zálohová.

daň:

 • HM 1 000 Kč - 2 500 Kč > srážková daň
 • HM 2 501 Kč a výš > zálohová daň

odvody:

 • HM 1 000 Kč - 2 499 Kč > bez odvodů
 • HM 2 500 Kč a výš > odvody

základ daně:

 • HM 1 000 Kč – 2 499 Kč > HM zaokrouhlená na koruny dolů (srážková daň)
 • HM 2 500 Kč > hrubá mzda + odvody 34 % zaokrouhleno na celé koruny dolů (srážková daň)
 • HM 2 501 Kč a výš > hrubá mzda + odvody 34 % zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru (zálohová daň)

 

Daňové zvýhodnění na dítě

 • Sleva na první dítě činí ročně 15 204 Kč, tj. měsíčně 1 267 Kč
 • Sleva na druhé dítě činí ročně 19 404 Kč, tj. měsíčně 1 617 Kč
 • Sleva na třetí a každé další dítě činí ročně 24 204 Kč, tj. měsíčně 2 017 Kč

Pokud bude mít zaměstnanec nárok na daňový bonus, musí příjem v daném měsíci dosáhnout alespoň poloviny minimální mzdy, pro rok 2018 to je 6 100 Kč.

 

Otcovská

Po narození dítěte během šestinedělí si může otec vzít 1 týden volna kvůli péči o dítě a matku, který bude mít proplacen.

Kdo může žádat:

 • Otec dítěte zapsaný v matrice po porodu nebo adoptivní otec/matka (dítěte do 7 let)
 • V den nástupu musí být účasten nemocenského pojištění (u nás musí mít přes 2 500 v daném měsíci)

 

Vyplaceno bude 70 % denního vyměřovacího základu (redukce vyměřovacího základu: 100 % částky do 1 000 Kč, z částky od 1 001 Kč do 1 499 Kč 60 %, z částky od 1 500 Kč do 2 998 Kč jen 30 %).

Zaměstnanec si vyzvedne nebo stáhne tiskopis na OSSZ a doplní základní údaje. Předá ho zaměstnavateli (pokud jde o adopci, tak musí předat i Rozhodnutí o převzetí dítěte) a zaměstnavatel doplní zbytek údajů a po skončení otcovské zašle na ČSSZ. Během otcovské zaměstnanec u zaměstnavatele čerpá rodičovskou dovolenou.

 

Exekuce

U exekučních srážek je od ledna 2018 stanovena nezabavitelná částka ve výši 6 225,33 Kč, pokud má zaměstnanec vyživovací povinnost, tak se tato suma zvyšuje za každou osobu o 1 556,33 Kč. Částka, nad kterou se sráží bez omezení, je ve výši 9 338 Kč.

Mohly by Vás zajímat tyto pozice
250
spokojených zákazníků
35 000
registrovaných uchazečů
6 500
obsazených míst ročně
14
let zkušeností
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.