23.9.2016
Rady brigádníkům, Legislativa

Máte exekuce? Nezoufejte, situace není bezvýchodná!

Přišel vám exekuční příkaz a nevíte si rady? Informujte se, kdy se vám dluh začne strhávat, kolik vám exekutor může ze mzdy sebrat a za jakých podmínek se můžete domluvit na splátkovém kalendáři.

Kdy se začíná exekuce strhávat?

Exekuce se sráží ze mzdy na hlavní pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti a od září 2015 i dohodu o provedení práce. To však není všechno. Exekutor vám může sáhnout například i na náhradu mzdy, nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, rodičovskou, důchod apod.

Srážky se řídí občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád § 276 a násl.), zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 145 a násl.) a nařízením vlády č. 595/2006 Sb.

Peníze jdoucí na exekuci se vám začínají strhávat ve chvíli, kdy je zaměstnavateli doručen exekuční příkaz nebo v okamžiku, kdy předáte v nové práci zápočtový list od předešlého zaměstnavatele, kde se exekuce povinně uvádí. Exekutor příkaz novému zaměstnavateli doručí zpravidla do 1 měsíce od přihlášení k sociálnímu pojištění.

Máte-li více exekucí, splácíte nejdříve první doručenou. Pořadí splacení dluhů tedy záleží na rychlosti exekutorů. To se netýká závazků vůči státu, tzn. dluhu na daních, sociálním či zdravotním pojištění. Tyto exekuce jsou přednostní a sráží se jako první (nebo částečně s obyčejnými soukromými exekucemi). Úplně nejdříve se ale vždy strhává exekuce na výživné.

Kolik se sráží?

Nemusíte se bát, že vám exekutor sebere všechno. Každému ze zákona náleží státem daná částka na přežití, tzv. nezabavitelná částka. Aktuální výše pro rok 2016 je 6 178,67 Kč (čistého). Pokud máte manžela/ku nebo dítě (přesněji řečeno osobu, které jste povinni poskytovat výživné), za každou takovouto vyživovanou osobu se nezabavitelná částka zvyšuje o 1 544,67 Kč. To samozřejmě neplatí, pokud máte exekuci za to, že této osobě výživné neplatíte. Nezapomeňte vyživované osoby nahlásit svému zaměstnavateli. Bude po vás chtít zřejmě nějaké potvrzení jako např. rodný list dítěte.

 

Nezabavitelná částka
žádná vyživovaná osoba 6 178,67 Kč
1 vyživovaná osoba 7 723,34 Kč
2 vyživované osoby 9 268,01 Kč
3 vyživované osoby 10 812,68 Kč
4 vyživované osoby 12 357,35 Kč

 

Pokud je vaše čistá mzda nižší nebo rovna nezabavitelné částce, nestrhává se vám nic. Pokud vyděláváte více, nezabavitelná částka vám zůstane celá, ale bude se vám již něco srážet. Nestrhne se vám ale ihned vše. Z prvních 9 268 Kč nad hranici nezabavitelné částky vám odvedení exekuce bude tvořit jen jedna třetina.

Když budete mít čistou mzdu například 12 000 Kč, máte manžela/ku a dvě děti, činí vaše nezabavitelná částka 10 812,68 Kč a strhne se vám tedy pouze 396 Kč.

Výjimku tvoří exekuce vůči státu nebo na výživné. Tato pohledávka je přednostní a strhávají se třetiny dvě. V předchozím případě byste tedy zaplatili na exekuce 792 Kč.

Takto to ale neplatí donekonečna. Jakmile vaše čistá mzda přesahuje nezabavitelnou částku o více než 9 268 Kč, strhává se vám nad tuto hranici vše.

Máte-li manžela/ku a 2 děti (nezabavitelná částka 10 812,68 Kč) a čistou měsíční mzdu 22 000 Kč, vypočítáte si srážky následovně:

  • Na nezabavitelnou částku vám exekutor nesáhne – 10 812,68 Kč tedy dostanete vy
  • Z dalších 9 268 Kč nad tuto hranici vám strhne 1/3 a zbylé 2/3 dostanete vy - 3 089 Kč strhne exekutor a 6 179 Kč dostanete vy
  • Zbytek mzdy jde již celý exekutorovi, tzn. vše nad 20 081 Kč (nezabavitelná částka + 9 268 Kč rozdělených mezi vás a exekutora)- v tomto případě je to 1 919 Kč.

Celkem se z čisté mzdy 22 000 Kč srazí na exekuci 5 008 Kč a vy dostanete vyplaceno 16 992 Kč.